Lid worden

Lid worden

‘Ik ben Begunstiger van de Commando Business Club, omdat…’
“Commando zijn, dat is het ware leven…”

Waarom zou jij begunstiger van de CBC willen worden?

  • Oud-commando’s uit het bedrijfsleven helpen elkaar om hun business verder te helpen uitbouwen.
  • Netwerken met oud-commando’s betekent dat je daadwerkelijk iets hebt aan de elkaar te geven ‘raad en daad’.
  • Elke 3 maanden een hulpvraag stellen waar je daadwerkelijk ook antwoord op krijgt.
  • Sprekers (meestal bekende Nederlanders uit de krijgsmacht of het bedrijfsleven) die je daadwerkelijk helpen om nog meer uit jouw business/bedrijf te halen.
  • Samen een bijdrage leveren, waar het KCT in het bijzonder en de Commandostichting ECHT iets aan hebben.
  • Gezellig samen zijn met maten waarvan je weet dat ze dezelfde ervaringen hebben meegemaakt.
  • Onder het genot van een hapje en drankje ervaringen uitwisselen.

LinkedIn

Alle begunstigers van de CBC hebben zich geregistreerd op de Social Network site www.linkedin.com.

Nunc aut Nunquam

Je kunt je in eerste instantie gratis aanmelden voor de Linked In group “Oud-Commando’s”. Na betaling van de jaarlijkse € 300,00 begunstigersbijdrage word je uitgenodigd voor de CBC waarmee je ook een Groupslogo bij jouw Linked In Profiel krijgt en ontvang je de uitnodigingen voor de 4 Kwartaalmeetings. Het resterende bedrag wordt aangewend voor CBC-Projecten en Projecten van de Commando Stichting.

Het bedrag kan worden overgemaakt naar rekeningnummer: NL09 RABO 0101 3315 25 t.g.v.
de Stichting Commando Business Club en vermeld je registratienummer en je lichtingsnummer bij het KCT.

info@commandobusinessclub.nl

Design: SHERPA grafisch ontwerp | Realisatie: Teqz