Bezoek aan Mariniers Business Club

13 september 2016

Hieronder vinden jullie een verslag van het bezoek van Wim Rohmensen aan de Mariniers Business Club in het kader zakelijke wisselwerking en kruisbestuiving. Tijdens het afgelopen CBC Special Event 2016 met klantrelaties was Jaap Bovendorp als voorzitter van de MBC aanwezig om bij ons te proeven.
mariniersbusiness
Onder leiding van de nieuwe dagvoorzitter Frank van Loo werden de deelnemers en introducés welkom geheten op het 2e event van de Mariniers Business Club 2016. Zoals te doen gebruikelijk werd er aan de hand van een agendaoverzicht bekend gemaakt hoe het verloop van de avond eruit komt te zien.

De korte bijpraatcessie van Overste Briggen kon helaas niet doorgaan in verband met verplichtingen elders. Wat alle bezoekers wel hebben kunnen waarnemen is de snelheid waarmee de werkzaamheden op de Van Ghentkazerne vorderen. Inmiddels zijn er al palen geslagen voor de uitbereiding van “Het Oostplein”. De ruimte die in het programma ontstaan was werd gebruikt door onder andere een kort voorproefje van een KPLMARNS MLer (naam red.), die de succevolle beklimming van de Manaslu (8.163m) kort samenvatte als expeditielid (klimmer van het summitteam). De uitnodiging staat om deze bijzondere tocht nog eens uitgebreider met foto’s toe te lichten.

Na een opnieuw uitstekend verzorgde “blauwe hap” gaf de dagvoorzitter het woord aan niemand minder dan Generaal Majoor Marns b.d. Frank van Kappen. Tegenwoordig senator in de Eerste Kamer voor de VVD. De nog uiterst scherpe oud generaal heeft op duidelijk en heldere wijze uiteen gezet hoe de wereld er op dit moment zowel op militair, politiek, religieus en economisch uitziet. De aanwezigen hebben ademloos geluisterd naar de, soms persoonlijke, verhalen waarbij de heer Van Kappen als VN-gezant met talibanleiders heeft gezocht naar bindingsfactoren tussen het “Oosten en Westen”. Maar ook hoe hij is omgegaan met de politieke krachtenvelden tussen economische/financiële zaken en Ministerie van Defensie. De vraag: Waarom bent u na uw militaire carrière de politiek ingegaan? Werd op duidelijke en niet mis te verstane wijze uitgelegd. “Ik wilde aan de andere kant van de beslissingskant kijken en daar mijn kennis en expertise inbrengen om zodoende de politici bekend te maken wat er in het veld gebeurt, “daarbij: Ik houd niet van golf”. Tussen de regels door hebben de aanwezigen op kunnen maken dat er nog een flinke kloof zit tussen de “echte” en de “politieke” wereld.

Na een korte pauze was het woord aan Nederlands Zakenman Joep van den Nieuwenhuijzen. Deze flamboyante ondernemer heeft ons meegenomen in de wereld van beslissingen op hoog politiek niveau, toekenningen van opdrachtportefeuilles van RDM, Wilton Feyenoord, intrekken van dezelfde opdrachtenportefeuilles en persoonlijke vetes tussen politici, Openbaar Ministerie en de Joep van den Nieuwenhuijzen.

Zoals u kunt opmaken uit het bovenstaande verhaal, zijn dit opnieuw sprekers die ons inspireren, motiveren en vooral het besef meegeven dat wij vooral moeten geloven in onszelf.

Eén van onze gasten was een bestuurslid van de Commando Business Club, de heer Wim Rohmensen. Goed om te zien dat de speciale eenheden van het Nederlandse leger elkaar weten te vinden om wellicht in de toekomst ook zakelijk aan kruisbestuiving kunnen doen.

Commando Business Club bezoekt Mariniers Business Club

To be continued…

Design: SHERPA grafisch ontwerp | Realisatie: Teqz